Wykaz Księży pracujących w parafii w Suchowoli (od 1792 r.) PDF Drukuj
piątek, 29 stycznia 2010 09:26

Proboszczowie:

 1. Ks. Kacper (Gasper) Polikowski  1798-1822
 2. Ks. Tomasz Wojno 1822-1830
 3. Ks. Antoni Okuiski 1830-1841
 4. Ks. Karol Kowalski 1841-1848
 5. Ks. Józef Galicki 1848-1864
 6. Ks. Władysław Klukowski 1864-1877
 7. Ks. Antoni Szumowski 1877-1880
 8. Ks. kan. Władysław Kulesza, budowniczy kościoła 1880-1893
 9. Ks. Adolf Bilmin 1893-1900
 10. Ks. Jan Zabłocki 1900-1909
 11. Ks. Jan Sacharko 1909-1912
 12. Ks. Antoni Gajlewicz 1912-30
 13. Ks. Maksymilian Sarosiek 1930-1933
 14. Ks. Bolesław Serafin 1933-1939
 15. Ks. Julian Kolb Sielecki 1939
 16. Ks. Stefan Porczyk 1939-1947
 17. Ks. Nikodem Zarzecki 1947-1974
 18. Ks. Kan. Jan Chmielewski 1974-1988
 19. Ks. Kan. Józef Wiśniewski 1988-1999
 20. Ks. Kan. Witold Skrouba od 1999-2012
 21. Ks. Tomasz Małyszko 2012-


Wikariusze:

 1. Ks. Wincenty Swierzbiński (Swierbiński) 1792
 2. Ks. Andrzej Dudziński 1798
 3. Ks. Bazyli Murawski 1839
 4. Ks. Piotr Kułkielewicz 1841
 5. Ks. Augustyn Łapiński 1846
 6. Ks. Hilary Baciulewicz 1851
 7. Ks. Antoni Zachwałowicz 1853
 8. Ks. JózefRudziński 1853
 9. Ks. Konstanty Stefanowicz 1854
 10. Ks. Władysław Kodłubowski 1857
 11. Ks. Jakub Wierzbicki 1857
 12. Ks. Feliks Wejniusz 1859
 13. Ks. Marcin Gołkowski 1860
 14. Ks. Adolf Rekuć 1863
 15. Ks. Antoni Markiewicz 1866
 16. Ks. Julian Tarasewicz 1871
 17. Ks. Antoni Bujno 1873
 18. Ks. Antoni Dauksza 1873
 19. Ks. Zygmunt Wyryszko 1874
 20. Ks. Józef Nowicki 1876
 21. Ks. Tomasz Dolej 1877
 22. Ks. Ignacy Markiewicz 1877
 23. Ks. Dominik Jarosz 1882
 24. Ks. Kazimierz Zeżyk 1885
 25. Ks. Stanisław Puchalski 1886
 26. Ks. Mieczysław Tanojewski 1887
 27. Ks. Ryszard Knobelsdorf 1889
 28. Ks. Sylwester Łuszczyński 1891
 29. Ks. Władysław Brodowski 1891
 30. Ks. Józef Szymkunos 1892
 31. Ks. Placyd Sińkiewicz 1894
 32. Ks. Czesław Górski 1895
 33. Ks. Tadeusz Makarewicz 1897
 34. Ks. Jan Stragas 1897
 35. Ks. Jan Chomicki 1899
 36. Ks. Mieczysław Wondrak 1905
 37. Ks. Ferdynand Hajkowicz 1905
 38. Ks. Henryk Sobolewski 1909
 39. Ks. Maksymilian Sarosiek 1910
 40. Ks. Wincenty Bobin 1910
 41. Ks. Leon Pietkiel 1910
 42. Ks. Sykstus Hanusowski 1911
 43. Ks. Józef Lipiński 1911
 44. Ks. Antoni Dawidowicz 1912
 45. Ks. Władysław Murawski 1912
 46. Ks. Jan Puciłowski 1913
 47. Ks. Jan Zdanowicz 1914
 48. Ks. Michał Malinowski 1914
 49. Ks. Adolf Romicki 1914
 50. Ks. Stefan Romanowski 1915
 51. Ks. Adam Abramowicz 1917
 52. Ks. Jan Korycki 1918
 53. Ks. Franciszek Czarniawski 1920
 54. Ks. Ignacy Trosko 1922
 55. Ks. Apolinary Aleksandrowicz 1924
 56. Ks. Klemens Liksza 1925
 57. Ks. Kazimierz Walentynowicz 1927
 58. Ks. Stanisław Perkowski 1929
 59. Ks. Antoni Szyszko 1930
 60. Ks. (imienia brak) Maciulewicz 1931
 61. Ks. Kazimierz Aleksander Krzyżanowski 1933
 62. Ks. Leopold Blum 1935
 63. Ks. Stanisław Baranowski 1935
 64. Ks. Wacław Bekisz 1935
 65. Ks. Stanisław Stefanowicz 1936
 66. Ks. (imienia brak) Bronicki 1937
 67. Ks. Edward Godlewski 1936-38
 68. Ks. Hieronim Koszykowski 1937-38
 69. Ks. Antoni Swil 1937-39
 70. Ks. Antoni Komosa 1938-39
 71. Ks. Julian Kolb Sielecki wrzesień 1939
 72. Ks. (imienia brak) Szewczyk 1939
 73. Ks. Witold Ostrowski 1939-45
 74. Ks. Nikodem Masłowski 1940
 75. Ks. Kazimierz Wilczewski 1945-48
 76. Ks. Piotr Skraga 1948
 77. Ks. Zygmunt Piskor 1951-54
 78. Ks. Henryk Brzozowski 1950-52
 79. Ks. Wacław Chilmion 1954-56
 80. Ks. Eugeniusz Mikulski 1955-60
 81. Ks. Józef Kurkowski 1956-58
 82. Ks. Władysław Ciereszko 1959-62
 83. Ks. Bronisław Grodzki 1959-60
 84. Ks. Bolesław Olszewski 1960-61
 85. Ks. Piotr Bożyk 1960-64
 86. Ks. Tadeusz Baluk (oddelegowany do Hołodoliny) 1961-65
 87. Ks. Maurycy Wysoki 1960-64
 88. Ks. Tadeusz Muraszko 1963-64
 89. Ks. Eugeniusz Janowicz 14.10 do 24.11.1963
 90. Ks. Bronisław Bakun (Hołodolina) 1963-70
 91. Ks. Wacław Siwicki 1964-71
 92. Ks. Alfons Rotkiewicz (emeryt) 1966-67
 93. Ks. Czesław Hlebowicz 1965-69
 94. Ks. Leszek Torebko 1965-66
 95. Ks. Feliks Dolinowski 1966-68
 96. Ks. Ryszard Kotkowicz 1967-73
 97. Ks. Zenon Siwicki 1967-68
 98. Ks. Jan Laska 1968-70
 99. Ks. Bronisław Grodzki (Hołodolina) 1970-73
 100. Ks. Marian Laskowski 1972-74
 101. Ks. Tadeusz Sołowiej 1972-80
 102. Ks. Alojzy Chojnowski 1972-75
 103. Ks. Henryk Żukowski 1974-78
 104. Ks. Jerzy Rachwało 1976-79
 105. Ks. Władysław Waszkiel 1978-88
 106. Ks. Wiesław Reich 1979-82
 107. Ks. Jerzy Ostrowski 1980-83
 108. Ks. Henryk Miron 1982-85
 109. Ks. Stanisław Suchowolec 1983-86
 110. Ks. Andrzej Rogoziński 1985-88
 111. Ks. Wojciech Michniewicz 1986-88
 112. Ks. Wojciech Popławski 1988-91
 113. Ks. Ryszard Kojta 1988-91
 114. Ks. Marian Radziwon 1988-95
 115. Ks. Jacek Tomkiel 1991-94
 116. Ks. Kazimierz Kulhawik 1994-95
 117. Ks. Piotr Piętka 1995-98
 118. Ks. Jan Cholewiński 1995-2005
 119. Ks. Piotr Radkiewicz 1995-98
 120. Ks. Jakub Radziwoński 1998-2000
 121. Ks. Marek Wysocki 1998-2000
 122. Ks. Marian Strankowski 2000-2002
 123. Ks. Mirosław Dąbrowski 2000-2006
 124. Ks. Rafał Leszek Januszewski 2002-2005
 125. Ks. Piotr Puchalski 2005-2007
 126. Ks. Wojciech Sulima 2006-2010
 127. Ks. Alfred Romanowski 2007-2008
 128. Ks. Adam Wiński 2008-2010
 129. Ks. Adam Turliński 2010-2012
 130. Ks. Grzegorz Nienałtowski 2010-
 131. Ks. Paweł Wysocki 2012-2015
 132. Ks. Michał Podbielski 2015-2016
 133. Ks. Piotr Żywno 2016-