Historia parafii PDF Drukuj
wtorek, 08 grudnia 2009 09:36

Kośćiół parafialny w SuchowoliPierwszy kościół w Suchowoli wybudowano z drewna w 1791 r. W 1798 r. z nakazu władz pruskich nabożeństwa parafialne przeniesiono z kościoła w Chodorówce, który był w bardzo złym stanie, do Suchowoli. Tu kościół jeszcze nie był wykończony. Z Chodorówki przewieziono do kościoła suchowolskiego „wszystko, co było niezbędne do sprawowania Mszy św. i nabożeństw”, w tym cztery ołtarze. Odtąd parafia nosiła nazwę „chodorowsko-suchowolskiej”, a później już tylko suchowolskiej.
W 1876 r. wierni podjęli starania o wybudowanie nowej świątyni. Zamówiono projekt u grodzieńskiego architekta Jakuba Fordona i po otrzymaniu pozwolenia od grodzieńskiego gubernatora rozpoczęto w 1879 r. budowę świątyni. Proboszczem w tym czasie był ks. Antoni Szumowski. Pod koniec prac budowlanych proboszczem został ks. Władysław Kulesza, który doprowadził dzieło do końca. Za jego czasów pracami budowlanymi kierował inżynier Romuald Samotyja-Lenczewski.
Dnia 7 X 1885 r. kościół został poświęcony i rozpoczęto odprawiać w nim nabożeństwa. Konsekracja świątyni miała miejsce 10 IX 1905 r. Dokonał tego biskup wileński Edward Ropp.
Podczas II wojny światowej cofający się Niemcy, podminowali i 28 VII 1944 r. wyburzyli front kościoła wraz z dwiema wieżami. Odbudowę rozpoczął ks. Stefan Porczyk, a od 1947 r. kontynuował ks. Nikodem Zarzecki. Cała elewacja wraz z wieżami została wykonana według nowego projektu. W latach 1992-1997, z inicjatywy ks. prob. Józefa Wiśniewskiego, przeprowadzono generalny remont kościoła, w czasie którego m.in. wymieniono stropy z drewnianych na żelbetowe. Wcześniej z inicjatywy ks. prob. Jana Chmielewskiego w latach 1974-75 zbudowano murowaną plebanię, a w okresie 1983-88 wzniesiono nowy dom katechetyczny.
Od 1986 r. istnieje przy parafii izba pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, pochodzącego z Okopów w tej parafii, a zamordowanego przez funkcjonariuszy SB w 1984 r. W pobliżu kościoła w 1993 r. ustawiono „łuk papieski”, który był częścią konstrukcji białostockiego ołtarza, przy którym papież Jan Paweł II odprawiał Mszę św. w 1991 r. na lotnisku w Krywlanach.
Na terenie obecnej parafii Suchowola istniała parafia i kościół w Karpowiczach. Parafię tę władze zaborcze zlikwidowały a kościół po 1864 r. rozebrano. Z pozyskanego materiału zbudowano cerkiew w Knyszynie. W miejscu, gdzie istniał wcześniej kościół, mieszkańcy Karpowicz w 1989 r. zbudowali murowaną kaplicę. W dniu 30 września tego samego roku kaplicę poświęcił bp Edward Kisiel.